Day

oktober 18, 2020
Een dag van Vlaamse leeuwen en Hollands glorie. De katholieke wielerminnaars kregen vandaag een hoogmis van zes uur voorgeschoteld, veilig te bekijken vanuit de luie stoel. Het gezang en de liederen werden vervangen door de stemmen van de misdienaars van dienst, Michel Wuyts en José de Cauwer. Net na het nuttigen van de communie had...
Read More